Üldehitustööd

Üldehitustööd

Teostame vundamendi kaevetöid, hûdroisolatsiooni paigaldust, panduse betoonitöid, mûûritöid, lammutustöid.